Korištenje kalkulatora

Da biste mogli tačno izračunati (preostale) dane za boravak unutar zemalja Šengena i EU, potrebno je da poznajete tačan datum kada želite ući u EU. Ako ste već prethodno boravili na području neke zemlje EU ili Šengenske zone, potrebno je da dodatno navedete datume tih boravaka (od dana ulaska do dana izlaska), kako bi se ti dani mogli izuzeti.


Rezultat je prikazan na sljedeći način a odnosi se na prethodno navedene datume: